#

Φορολύσεις

Παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδιώτη, μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης.

Η εταιρεία ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδιώτη, μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης.

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε με ένα πολύπλοκο φορολογικό σύστημα με συνεχείς αλλαγές στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στη λήψη των σωστών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί το κατάλληλο ειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και η διαρκής, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση.

Διεύθυνση
Λεωφόρος Ειρήνης 30
16345, Ηλιούπολη, Αθήνα
Tηλ.: 210-9969970
Fax  : 210-9917394
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.