#

Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εποπτεία - Επίβλεψη Λογιστηριών, Λογιστική παρακολούθηση, Ενημέρωση βιβλίων, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα [...]
Σύμβουλος Απασχόλησης και Ασφάλισης, Επεξεργασία και Διεκπεραίωση Μισθοδοσίας, Μηχανογραφική Υποστήριξη  [...]
Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μελέτες Βιοσιμώτητας, Μελέτες Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων, Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού [...]
Έκδοση Φορολογικών - Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων, Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων, Πληρωμές Φόρων - Εισφορών [...]
Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων, Αντιμετώπιση Φορολογικών Ελέγχων, Έλεγχος & Τήρηση Φορολογικών Υποχρεώσεων, Συστάσεις - Μετατροπές Εταιρειών  [...]
Επιδοτήσεις από ΕΣΠΑ, Επιδοτήσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ. ΕΟΜΜΕΧ [...]