#

Φορολογικές Υπηρεσίες

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, παρέχουμε ένα πλέγμα φορολογικών
συμβουλών με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   
  • Προγραμματισμός και έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων με πλήρη εναρμόνισή τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων και σύνταξη δηλώσεων μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα.
  • Συστάσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • Διασπάσεις, Αποσχίσεις και Εκκαθαρίσεις.
 

< Πίσω