#

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Έχοντας ως στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   
  • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης.
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτή η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με την σύνταξη καταστάσεων εσόδων - εξόδων (P&L Statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκρισή τους με το budget.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Μελέτες για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.
 

< Πίσω