#

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
   
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης και ασφάλισης.
  • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
  • Εγγραγή επιχειρήσεων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ).
  • Επανεξέταση και αξιολόγηση των υφισταμένων διαδικασιών προετοιμασίας της μισθοδοσίας.
  • Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών.
  • Ευρεία γκάμα αναφορών προς την διοίκηση σχετικών με μισθολογικά στοιχεία.
 

< Πίσω