#

Αναπτυξιακά Προγράμματα - Επιχορηγήσεις

Υποστήριξη που χρειάζεται η επιχείρησή σας για την ένταξή της σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
   
  • Επιδοτήσεις από ΕΣΠΑ.
  • Επιδοτήσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Επενδυτικές προτάσεις και υπαγωγή στον Αναπτυξιακό - Επενδυτικό Νόμο.
  • Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την Ε.Ε. μέσω ΕΟΜΜΕΧ.
 

< Πίσω