#

Γενικές Υπηρεσίες

Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, περιγράφονται παρακάτω. Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό σκέλος του κράτους. Απευθυνθείτε σε εμάς για την διευκόλυνση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας.

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   
  • Μεταβίβαση μετοχών και εταιρικών μεριδίων.
  • Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης.
  • Συμπλήρωση δηλώσεων ακινήτων.
  • Γονικές παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
  • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
  • Υπολογισμός αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης.
  • Υπολογισμός για κάλυψη ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
  • Διάφορες άλλες υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ, όπως διακανονισμούς, ρυθμίσεις, για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού, κτλ.
 

< Πίσω